Previous product Next product
Foto

WaterMaster 35

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody.

Short Energy Label DHW
 • Plyn
 • Hot Water Heater
 • Standardní
 • Koncentrické
 • Stacionární instalace
# GTIN : 5400891033494
# P/N : A1002670
Label 2
 • Výjimečné špičkové dodávky teplé vody a vysoké opakované dodávky teplé vody.
 • Vybaven ovládáním hořáku ACVMax a ovládáním Modbus.
 • Kondenzace v režimu přípravy teplé vody.
 • Nerezový zásobník teplé vody – není nutná ochranná anoda.
 • Prostorově úsporné rozměry - snížený požadavek na instalační prostor.
 • Nerezový tepelný výměník snižuje nároky na údržbu a zvyšuje jeho životnost.
 • Možnost zapojení více zařízení pro jednu aplikaci nebo pro potřebu zálohy.
 • Možný koncentrický odtah spalin – Kaskádový systém k dispozici.
 • Certifikován EN89 - ekodesignu Pol. 2 (EN 812/2013 - EN 814/2013).
 • Systém "Tank-in-Tank"
Řez
 1. Koncentrický odtah spalin - vstupní box
 2. Trubka odtahu spalin
 3. Spalovací komora
 4. Nerezový tepelný výměník
 5. Nerezový zásobník teplé vody "Tank-in-Tank"
 6. Dělící přepážka topného okruhu
 7. Předehřev teplé vody
 8. Lapač kondenzátu
 9. Izolace
 10. Elektronické čerpadlo vnitřního okruhu
 11. Senzor NTC2 (návrat CH)
 12. Čidlo tlaku vody
 13. Elektronika řízení chodu kotle
 14. Ovládací panel ACVMax
 15. Nerezová jímka čidla teploty
 16. Automatický odvzdušňovací ventil
 17. Plynové potrubí
 18. Čidlo NTC (topný okruh)
 19. Plynový ventil
 20. Připojení pojistného ventilu teplé vody
 21. Modulační hořák premix (vzduch/plyn) s ventilátorem
 22. Vstup vzduchu

Konstrukční charakteristiky

WaterMaster 25 WaterMaster 35 WaterMaster 45 WaterMaster 70 WaterMaster 85 WaterMaster 120
Objem (celkem) L 196 196 196 315 315 315 L
Objem (topení) L 100 100 100 125 125 125 L
Objem (teplá voda) L 96 96 96 190 190 190 L
Objem spirály L 0 0 0 - - - L
Komín: Max. tlaková ztráta odtahu spalin Pa 130 130 130 150 150 170 Pa
Komín: maximální délka koaxiálního odtahu spalin m 20 20 20 22 22 21 m
Připojení odtahu spalin Ømm 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 Ømm
Připojení - topení Ø" 1 F 1 F 1 F 1 ½ F 1 ½ F 1 ½ F Ø"
Připojení - teplá voda Ø" 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M Ø"
Připojení - plyn Ø" 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M 3/4 M Ø"
Připojení - pojistný ventil Ø" 1/2M 1/2M 1/2M 1/2 M 1/2 M 1/2 M Ø"
Max. provozní teplota °C 87 87 87 87 87 87 °C
Tlaková ztráta při Δt = 20°C mbar 3 6 10 9 14 27 mbar
Max. provozní tlak topení (primární) bar 3 3 3 3 3 3 bar
Max. provozní tlak (TV) bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 bar
Montážní výška mm 1855 1855 1855 2277 2277 2277 mm
Hmotnost (prazdný) kg 177 177 177 298 298 299 kg

Topné charakteristiky

WaterMaster 25 WaterMaster 35 WaterMaster 45 WaterMaster 70 WaterMaster 85 WaterMaster 120
Doba ohřevu (z 10 na 80°C)(zdroj tepla - kotle) min 35 26 23 27 24 23 min
Doba ohřevu ze 40 na 90°C min 30 28 25 37 36 30 min
Doba ohřevu ze 40 na 80°C min 22 22 16 18 16 15 min
Doba ohřevu z 10 na 90°C min 43 33 30 47 43 38 min

Spalování

WaterMaster 25 WaterMaster 35 WaterMaster 45 WaterMaster 70 WaterMaster 85 WaterMaster 120
Příkon max. ((topení) - PCS kW 27,8 38,9 50,0 77,7 95,4 127,8 kW
Příkon max. (topení) - PCI kW 25 35 45 69,9 85,9 115 kW
Účinnost spalování % 98,2 98,2 97,9 98,1 98 97,5 %
Účinnost režimu přípravy teplé vody ΔT 30K % 105,4 105,4 103,1 103,9 103,9 102,2 %
Účinnost režimu přípravy teplé vody (EN89) % 108,5 108,5 108,5 107,7 107,7 107,7 %
Emise CO max. výkon ppm 27 48 63 56 75 119 ppm
Emise CO min. výkon ppm 6 4 4 2 6 8 ppm
Hmotnostní tok spalin (plyn) kg/h 42 56 76 114 111 183 kg/h
NOx vážený (GCV) (EN15502) mg/kWh 21,5 26,7 30,2 30,3 27,0 28,9 mg/kWh
Třída Nox (EN15502) 6 6 6 6 6 6
Průtok plynu (min. výkon) G20 m³/h 0,5 0,7 0,9 2,6 2,6 2,5 m³/h

Dodávky teplé vody

WaterMaster 25 WaterMaster 35 WaterMaster 45 WaterMaster 70 WaterMaster 85 WaterMaster 120
Špičkový průtok při 40 ° C L/10’ 361 408 451 716 783 900 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 40 ° C L/60’ 1018 1328 1610 2455 2895 3620 L/60’
Jmenovitý průtok při 40°C L/h 788 1104 1390 2087 2534 3402 L/h
Špičkový průtok při 45 ° C L/10’ 301 339 373 592 646 676 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 45 ° C L/60’ 865 1127 1366 2083 2456 3098 L/60’
Jmenovitý průtok při 45°C L/h 676 946 1192 1789 2172 2928 L/h
Špičkový průtok při 60 ° C L/10’ 183 197 224 348 371 440 L/10’
Špičkový průtok v 1. hodině při 60 ° C L/60’ 577 749 894 1391 1638 1847 L/60’
Jmenovitý průtok při 60°C L/h 473 662 820 1252 1520 1754 L/h

Elektrické charakteristiky

WaterMaster 25 WaterMaster 35 WaterMaster 45 WaterMaster 70 WaterMaster 85 WaterMaster 120
Napětí V 230 230 230 230 230 230 V
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 Hz
Třída krytí IP 30 30 30 30 30 30
Spotřeba elektrické energie W 95 110 126 220 230 380 W
Elektrické připojení A 0,7 0,8 0,85 1 1 1,7 A

Eco Design Fields

WaterMaster 25 WaterMaster 35 WaterMaster 45 WaterMaster 70 WaterMaster 85 WaterMaster 120
Delkarované zatížení profilu topné vody L L L XXL XXL XXL
Třída energetické účinnosti ohřevu vody A A A A - -
Energetická účinnost při ohřevu vody % 87,2 87,2 87,2 85 85 85 %
Hladina akustického výkonu uvnitř LWA dB 60 60 59 60 61 62 dB
Energielabel - -
Productfiche
Vyhledat servisního technika

Kontaktujte zdarma servisního technika.

Zavolat ACV

Potřebujete pomoct? Zavolejte specialistovi.

Tel. +420 272 083 341