Faq

Co to jest "zbiornik w zbiorniku" ?

"Zbiornik w Zbiorniku": co to jest ?

"Zbiornik w Zbiorniku" to zasobnik ciepłej wody (c.w.u.) całkowicie umieszczony w zewnętrznym zasobniku zawierającym czynnik grzewczy. Jak wszystkie zasobniki ACV, wewnętrzny "zbiornik" jest zawsze wykonany ze stali nierdzewnej. Ścianki tego wewnętrznego "zbiornika" stanowią wymiennik ciepła między obiegiem grzewczym (podłączonym do kotła) a zasobnikiem ciepłej wody.

"Zbiornik w Zbiorniku": jak działa ?

Kocioł jest połączony obiegiem grzewczym z wymiennikiem ciepłej wody: termostat wymiennika ciepłej wody uruchamia pompę między kotłem a wymiennikiem gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej. Ciepło wytworzone przez kocioł jest transferowane do zasobnika ciepłej wody przez wymiennik ciepła (ścianki wewnętrznego "zbiornika") i ogrzewa zasobnik ciepłej wody do wymaganej temperatury(Rys. 2).

Zalety systemu "Zbiornik w Zbiorniku"

Ciepła woda na żądanie: sekret wyjątkowych ilości ciepłej wody

Duża powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła (często dwa razy większa niż przy wężownicy) pozwala na podgrzanie wody w bardzo krótkim czasie. Zapobiega to koniecznościom zatrzymania pracy kotła na centralne ogrzewanie przy odbudowie zapasu ciepłej wody, co powoduje dużą ilość uruchomień kotła a przez to wysokie zużycie paliwa i wzrost emisji zanieczyszczeń.

Minimalny zapas i zredukowane straty

Dzięki wyjątkowym właściwościom systemu "Zbiornik w Zbiorniku", objętość magazynowanej ciepłej wody może być mniejsza czego wynikiem jest urządzenie o zwartej konstrukcji i niskich stratach ciepła przez zewnętrzne ścianki: niższy koszt inwestycyjny i eksploatacji.

Bez-obsługowy

W ACV, wewnętrzny zasobnik jest zawsze wykonany ze stali nierdzewnej: stal nierdzewna jest higieniczna (stosowana przez szpitale, w przemyśle farmaceutycznym i gastronomicznym), nie wymaga dodatkowej obsługi (ochrona anodowa nie jest konieczna) i daje mozliwość magazynowania ciepłej wody w wysokiej temperaturze.

Samo-oczyszczający: wysoka sprawność i długa żywotność

Każdy pobór ciepłej wody powoduje wahania ciśnienia w zasobniku. Wewnętrzny zasobnik może się poruszać, jego ścianki rozciągają się i kurczą pod wpływem tych zmian ciśnienia co zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego na jego ściankach: przeprowadzone testy na dużej liczbie użytkowników w regionach także wody twardej, potwierdzają efektywność wymienników ciepłej wody ACV "Zbiornik w Zbiorniku" i odporność na okładanie się kamienia w porównaniu do systemów z wężownicą, gdzie koniecznością jest częste odkamienianie.

Dzięki zalecie samo-oczyszczania się, sprawność i wydajność wymienników ciepła pozostają na stałym wysokim poziomie przez cały okres użytkowania.

Anty-legionella Bakterie legionella to mikro organizmy, które powodują poważne choroby układu oddechowego. Bakterie te żyją się w chłodnej wodzie (poniżej 20°C) i mogą się rozmnażać w letniej wodzie (od 20°C do 45°C). Giną (w kilka godzin) w wodzie o temperaturze wyższej niż 50°C – lub w kilka minut w temperaturze powyżej 60°C. Zaleca się by temperatura magazynowania ciepłej wody była zawsze nie niższa niż 60°C.

"Zbiornik w Zbiorniku" zapobiega powstawaniu i rozwojowi tych bakterii ponieważ woda w wewnętrznym zasobniku jest zawsze powyżej tej wartości - jest to temperatura zasilania z kotła (głównie od 60 go 80°C): więc każdy wymiennik "Zbiornik w Zbiorniku" pracujący przy 60°C powoduje, że ciepła woda pozostaje wolna od legionelli i bezpieczna dla użytkownika.

Instalacja w każdej pozycji

Systemy "Zbiornik w Zbiorniku" mogą być instalowane w dowolnej pozycji ponieważ temperatura jest jednakowa w całej objetości. Zauważ, że gdy wymiennik jest wyposażony w grzałkę elektryczną, jest ona zawsze ulokowana w obiegu grzewczym: ciepła woda użytkowa jest zawsze wolna od zanieczyszczeń a grzałka nie obrasta kamieniem. Kolejny przykład higieniczności i samo-obsługi przez cały okres użytkowania wymiennika!

Czy mogę stosować podgrzewacz wody z grzałką elektryczną bez konieczności podłączania go do instalacji c.o. ?

Tak. ACV oferuje szeroki zakres urządzeń do podgrzewania wody z grzałką elektryczną (w standardzie lub w opcji) jako alternatywne źródło energii. W wymienikach ciepłej wody ACV grzałka elektryczna umieszczona jest wyłącznie w obiegu grzewczym (brak kontaktu z ciepłą wodą użytkową). Główną zaletą takiego układu jest wyeliminowanie odkładanie się kamienia kotłowego na grzałce (strata sprawności, rozwój bakterii na odłożonym kamieniu). Ponieważ grzałka musi być zawsze zanurzona w wodzie, koniecznym jest więc kontrolowanie napełnienia wodą obiegu grzewczego.

W przypdkach gdy wymiennik nie jest podłączony do kotła (dla zasilania wodą grzewczą), mimo wszystko musisz zainstalować urządzenia zapewniające bezpieczną pracę urządzenia po stronie płaszcza grzewczego (zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe itp.). Twój instalator Ci doradzi co i jak należy wykonać.

Czy konieczne jest odkamienianie wymiennika?

Dzięki technologii "Zbiornik w Zbiorniku", kotły i wymienniki ciepłej wody ACV nie muszą być odkamieniane. Każdy pobór ciepłej wody powoduje powstawanie krótkotrwałych zmian ciśnienia (w momencie gdy otwierany jest zawór czerpalny). W momencie zamykania zaworu następuje skok ciśnienia. Wewnętrzny zasobnik delikatnie kurczy się i rozciąga pod wpływem tych zmian ciśnienia. Testy przeprowadzone u wielu użytkowników, nawet w regionach gdzie woda posiada podwyższoną twardość (zawartość soli wapnia), potwierdzają, że "Zbiornik w Zbiornik" ACV naprawdę efektywnie w zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego - zwłaszcza w porównaniu z konstrukcjami standardowymi - wężownicą, wymagających częstego odkamieniania. Dzięki zalecie samo-oczyszczania, sprawność przekazywania energii cieplnej w naszych wymiennikach ciepłej wody i ich wydatki ciepłej wody pozostają wysokie przez cały okres użytkowania.

W niektórych regionach z ekstremalnie twardą wodą i przy specjalnych warunkach może wystąpić powstawanie i odkładanie się kamienia. W takich przypadkach zalecamy kontakt z firmą specjalizującą się w odkamienianiu.

Jak obliczyć zapotrzebowanie ciepłej wody?

Zapotrzebowanie ciepłej wody dla każdej instalacji oblicza się zwykle dodając ilości ciepłej wody zużywanej jednocześnie (temperatura ciepłej wody na wylocie - temperatura zimnej wody, to zwykle 30 lub 35 °, np. temperatura zimnej wody = 10°C i temperatura używanej ciepłej wody = 40 lub 45°C). Krytyczne zapotrzebowanie znane jako wydatek szczytowy, jest zapotrzebowaniem występującym w ciągu pierwszych 10 minut. Popularnym jest także sprawdzanie zapotrzebowania szczytowego w ciągu pierwszej godziny (wydatek 60’) i ciągłego (na godzinę). W oparciu o swoje doświadczenia w produkcji ciepłej wody, analizy laboratorium ACV określają rzeczywiste wydatki ciepłej wody wszystkich urządzeń: 10 minutowe, 60 minutowe i trwałe.

Na przykład, standardowy prysznic ma wydatek od 8 do 10 L na minutę a typowa kąpiel pod nim trwa 7 - 8 minut, co daje zużycie ciepłej wody od 56 do 80 L w pierwszym okresie. Uznaje się również, że systemem musi być w stanie napełnić wannę (o pojemności ok 150 L) w ciągu 10 minut, co daje zużycie ok 150 L w 10 minut. Suma zużycia tej wody daje całkowite szczytowe zapotrzebowanie ciepłej wody.

Porównując te wartości z wartościami wydajności systemów ACV, masz obraz jaki produkt może spełniać Twoje wymagania. Twój instalator napewno doradzi Ci i przedstawi optymalne dla Ciebie rozwiązanie, uwzględniające specyfikę Twoich uwarunkowań.

Dla innych obiektów, ACV stworzyło program Archimedes. Pozwala on na określenie zapotrzebowania ciepłej wody, charakterystycznego dla każdego typu obiektów wraz ze współczynnikiem jednoczesności.

Jak mogę oszczędzać energię?

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak zaoszczędzić energię i ogrzewać bardziej ekologicznie.

- Regularnie dokonywać przeglądu technicznego (co najmniej raz w roku) i konserwacji urządzenia by zapewnić jego pracę przy najwyższej sprawności. - Upewnij się, że obiekt jest dobrze wyizolowany termicznie (czy okna i drzwi są dobrze i szczelnie obsadzone itp.). - Inwestowanie w dobrą izolację termiczną przynosi znaczące oszczędności. - Na noc zamykaj rolety i żaluzje. Okna są najczęstszym powodem strat cieplnych w domach. - Wietrząc mieszkanie nie zostawiaj otwartych okien (5 - 10 minut maksymalnie) Zamknij przygrzejnikowe zawory termostatyczne w pomieszczeniach które wietrzysz. - Ustaw odpowiednią temperaturę w domu. Ogólnie, średnia temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić około 20°C, 16 - 17°C w sypialniach i około 18 - 20°C w kuchni (weź pod uwagę, że są tu inne źródła ciepła). W łazienkach powinno być co najmniej 22°C. Właściwy wysokiej jakości regulator (indywidualnie programowalny w zależności od dnia tygodnia, pory dnia i obecności w domu) może pomóc znacząco zaoszczędzić energię. - Wymień stary system ogrzewania na nowoczesny. Ostatnie pokolenie kotłów kondensacyjnych osiąga roczną sprawność na poziomie 95% a porównywalne stare układy często poniżej 70% (15 letnie lub starsze).

Jak często muszę przeprowadzać konserwację kotła?

Najlepiej według opisanych w lokalnych przepisach, które różnią się w zależności od kraju. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów, podaje, że:

1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (kotła i komina):

- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,

- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych powyżej - co najmniej dwa razy w roku.

Taki przegląd może przeprowadzić tylko wykwalifkowany personel.